MINŐSÉGPOLITIKA

MinőségpolitikaA minőség elkötelezettjei vagyunk

A minőség elkötelezettjei vagyunk, ezért 2009-ben az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványt vezettük be Társaságunknál, melyet követett az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer és 2022. évben az MSZ EN ISO 45001:2018 szabvány, mellyel a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert vezettünk be.

Tevékenységünk minőségi jellemzőit, valamint a megbízóink minőség iránti érzékenységét befolyásoló folyamatainkat rendszeresen figyelemmel kísérjük és elemezzük.

Minőségirányítási rendszerünk üzleti szempontból való megfelelőségéért az ügyvezető, minőségügyi szempontból való megfelelőségéért külső auditor cég és a belső minőségellenőrzési munkatársunk felelősek.

Felvételt nyertünk az Alkotmányvédelmi Hivatal névjegyzékébe, amelynek köszönhetően a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX.
törvény szerint kiírt beszerzési eljárásokon is részt vehetünk.

 

MSZ EN ISO 9001:2001és MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány letölthető formátumban

MSZ EN ISO 45001:2018 tanúsítvány letölthető formátumban

 


 

Társaságunk sikeresen megszerezte a Modern Vállalkozások Programja keretében a “Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést, valamint 2024-ben sikeresen elvégezte az “Építőipari digitalizációja” modult.

Digitálisan felkészült vállalkozás minősítés letölthető formátumban

Építőipar digitalizációja oklevél letölthető formátumban

 


 

BAUSZER Kft. felvétele az Alkotmányvédelmi Hivatal névjegyzékébe

BAUSZER Kft. felvétele az Alkotmányvédelmi Hivatal névjegyzékébe szakvélemény letölthető formátumban

 


A BAUSZER Kft. minőség-, környezeti  és munkahelyi egészségvédelmi biztonsági politikája

Alapvető célunk az építőipari fővállalkozási munkáink során Megrendelőink bizalmának megnyerése és megtartása, kialakítva egy stabil és kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatot.

Ennek elérése érdekében:

  1. Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási, MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási és MSZ EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi biztonsági irányítási rendszert működtetünk, mely garancia megrendelőink számára, hogy szolgáltatásaink minősége és megbízhatósága valamennyi vonatkozó követelménynek, elvárásnak megfelel.
  2. Megrendelőink igényeinek mind magasabb színvonalú kielégítése érdekében kötelezettséget vállalunk integrált irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésére.
  3. Elkötelezzük magunkat a környezetvédelmi jogi és egyéb előírásoknak való megfelelés, környezetszennyezés megelőzése, valamint a környezetterhelés csökkentése Fontosnak tartjuk új környezetkímélő technológiák, szerelési módok, környezetet kevésbé terhelő anyagok alkalmazását.
  4. Elkötelezzük magunkat a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítására a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzése érdekében. Célunk a munkahelyi balesetek előfordulásának, kvázi balesetek bekövetkezési lehetőségének számát hosszútávon nullára csökkenteni. Ennek érdekében fokozott figyelmet fordítunk a mindenkori jogszabályi környezetnek való megfelelésre. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársainkkal rendszeresen konzultáljunk a biztonságos és egészséges munkakörülmények megvalósításával kapcsolatban, velük együtt elérve a veszélyek kiküszöbölését és a MEB kockázatok csökkentését.
  5. Minden munkatársunk felelős saját munkája minőségéért, és valamennyien azon dolgozunk, hogy biztosítsuk megrendelőink jelenlegi és jövőbeni megelégedettségét, mind minőségi, mind környezeti szempontból kifogástalanul végrehajtott kivitelezéseink időben történő átadásával.
  6. Nagy súlyt fektetünk a gyors és pontos munkavégzésre, a kivitelezési helyszínen az anyagok rendezett tárolására, a hulladékok megfelelő gyűjtésére.
  7. Arra törekszünk, hogy alvállalkozóinkkal és beszállítóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítsunk ki. Elvárjuk, hogy igényeinket a lehető legmagasabb színvonalon teljesítsék. Környezetünk védelme érdekében közöljük elvárásainkat alvállalkozóink és beszállítóink munkájának környezetvédelmi vonatkozásairól. Elvárjuk, hogy alvállalkozóink és beszállítóink mindent megtegyenek a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés megvalósításáért, ennek érdekében tudatosítjuk bennük elvárásainkat.
  8. Kiemelten kezeljük munkatársaink szakmai felkészültségének javítását, továbbfejlesztését, valamint munkájuk során a jelen politika tudatos és maradéktalan megvalósítását célzó szemlélet kialakítását, erősítését. Dolgozóink környezetirányítási és munkavédelmi oktatására nagy hangsúlyt fektetünk.

A BAUSZER KFT. politikáját a társaság ügyvezetője hagyta jóvá, azt minden munkatárs megismerte és a munkájára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Mórahalom, 2022.01.02.  Laczkó József
ügyvezető sk.